रिपोर्ट

आ.व.२०७७-०७८ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व.२०७७-०७८ प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व.२०७७-०७८ दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
GPDRR_2019_GoN_Position Paper
Nepal Disaster Report 2019
कोविड-१९ सम्बन्धी कार्यदलको गठन ।
पर्वतको दुर्लुङ पहिरो स्थलगत प्रतिवेदन (संक्षिप्त)
मिति २०७७।३।२६ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण
मिति २०७७।३।२७ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण
मिति २०७७।३।२८ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण ।
मिति २०७७।०३।३० गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको बिवरण ।
मनसनको तीस दिन
2077 मनसुनको पहिलाे १५ दिने लेखाजोखा
Nepal Disaster Report 2017
पवर्तको दल ु ुर्ङ प�हरो स्थलगत प्र�तवेदन

पदाधिकारी

के.पी. शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष

खगराज अधिकारी

माननीय गृह मन्त्री तथा कार्यकारी समितिका अध्यक्ष

अनिल पोखरेल

कार्यकारी प्रमुख

अनिता निरौला

सह सचिव

विश्वप्रकाश अर्याल

सह सचिव/प्रवक्ता

सम्पर्क : ९८५१३२०२६९

: bparyal2@gmail.com

वेदनिधि खनाल

उप सचिव/ सह-प्रवक्ता

सम्पर्क : ९८५१३२०२७९

: bedkhanal@gmail.com