कार्यविधि

सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन, २०७७
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ - संशोधन २०७८|१०|१४
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ - संशोधन २०७८|१०|१४
स्वयंसेवक व्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८
विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०७८
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७
विपद् लेखाजोखा मागदर्शन -२०७२ को प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा [Initial Rapid Assessment (IRA)] खण्ड
सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन, २०७७
आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८
मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०७८ खण्ड २
मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०७८ खण्ड १
मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य विस्तृत् कार्ययोजन ,२०७७ (भाग-१)
मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य विस्तृत् कार्ययोजन ,२०७७ (भाग-२)
Monsoon Preparedness and Response Plan, 2077
DRR National Plan of Action 2018-2030 (Nepal)
राप्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययीजना, २०१८-२०३०
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७
राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७५)
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ पहिलो संशोधन, २०७६
विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (सातौं संशोधन), २०७७
पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड"

सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष

नारायणकाजी श्रेष्ठ

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा कार्यकारी समिति अध्यक्ष

पदाधिकारी

अनिल पोखरेल

कार्यकारी प्रमुख

रुद्रसिंह तामाङ

सह-सचिव

सम्पर्क : ९८५११८२५००

रामेश्वर मरहट्टा

सह-सचिव

सम्पर्क : ९८५१२०६३३७

ध्रुव बहादुर खड्का

उपसचिव/प्रवक्ता/सूचना अधिकारी

सम्पर्क : ९८५१३२०२६९/९८४११९०२५४

: dhrubabkhadka@yahoo.com