नीतिहरु/निर्देशिका

National Disaster Risk Reduction Policy 2018 - English version
विपद् लेखाजोखा मार्गदर्शन-२०७२

पदाधिकारी

शेरबहादुर देउवा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष

बालकृष्ण खाँड

माननीय गृह मन्त्री तथा कार्यकारी समितिका अध्यक्ष

अनिल पोखरेल

कार्यकारी प्रमुख

अनिता निरौला

सह-सचिव

वेदनिधि खनाल

उप-सचिव/सह-प्रवक्ता

सम्पर्क : ९८५१३२०२७९

: bedkhanal@gmail.com