रोकथाममा लगानी गर्नुहोस्

लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार-पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २६ जुन, २०२४