Report

Emergency Preparedness and Response Assessment 2022-2030
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
Nepal Earthquake Response: Jajarkot_Situation Report_7
भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारकालागि अस्थायी आवास निर्माण कार्यका लागि प्रथम किस्ता अनुदान रकम निकासाको जिल्लागत विवरण
Nepal Earthquake Response: Jajarkot_Situation Report_6
Nepal Earthquake Response: Jajarkot_Situation Report_5
Nepal Earthquake Response: Jajarkot_Situation Report_4
Nepal Earthquake Response: Jajarkot Situation Report_3
Nepal Earthquake Response: Jajarkot/ Situation Report_2
Nepal Earthquake Response: Jajarkot/ Situation Report
Nepal Earthquake Response: Bajhang/ Situation Report_2
Nepal Earthquake Response: Bajhang/ Situation Report
Yearly Progress Report 2079-080
Second National Dialogue on Anticipatory Action
आ.व. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
FY 2079/080 second quarter progress report
बाढी र पहिरो: कर्णाली: स्थिति रिपोर्ट
नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: खोटाङ: स्थिति रिपोर्ट
नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: डोटी: स्थिति रिपोर्ट
नेपाल भूकम्प प्रतिकार्य: लमजुङ: स्थिति रिपोर्ट
Nepal Earthquake Response: Doti_Situation Report
मनसुनजन्य विपद् २०७८ - अनुभव, समीक्षा र सिकाइ
मनसुन २०७९ को सय दिन
60 Day's Situational Report of Monsoon 2079
FY 2078/079 fourth quarter progress report
International Conference on Nepal’s Reconstruction
PROACTIVE DISCLOSURE
PROACTIVE DISCLOSURE
PROACTIVE DISCLOSURE
60 Days Monsoon Report 2078 (June 11 - August 16, 2021)
मनसुन २०७८ को ६० दिने अवस्था प्रतिवेदन_३२ साउन २०७८
A 45 days-situation report of monsoon 2021_Nepali_30 July, 2021
One Month Monsoon Report_Nepali_15 July, 2021
Interaction program between NDRRMA and provincial governments on Monsoon Preparedness and Response Plan 2021
मनसनुजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि उपलव्ध गराईएको अनुदान रकम रकम सम्बन्धी २०७८ असार २५ गतेसम्मको प्रगति
मनसुन २०७८ को पाक्षिक प्रतिवेदन २०७८ जेठ ३१ - २०७८ असार १५
आ.व.२०७७-०७८ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व.२०७७-०७८ प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व.२०७७-०७८ दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
GPDRR_2019_GoN_Position Paper
Nepal Disaster Report 2019
कोविड-१९ सम्बन्धी कार्यदलको गठन ।
पर्वतको दुर्लुङ पहिरो स्थलगत प्रतिवेदन (संक्षिप्त)
मिति २०७७।३।२६ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण
मिति २०७७।३।२७ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण
मिति २०७७।३।२८ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण ।
मिति २०७७।०३।३० गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको बिवरण ।
30 days mansoon report
15 days monsoon report
Nepal Disaster Report 2017
पवर्तको दल ु ुर्ङ प�हरो स्थलगत प्र�तवेदन
Pushpa Kamal Dahal "Prachanda"

Rt. Hon. Prime Minister & Chairperson of National Council

Rabi Lamichhane

Hon. Deputy Prime Minister/Home Minister & Chairperson of Executive Committee

पदाधिकारी

Anil Pokhrel

Chief Executive

Bharat Mani Pandey

Joint Secretary

Rameshowr Marhatta

Joint Secretary

Dijan Bhattarai

Under Secretary/Spokesperson and Information Officer

Contact : 9851320269

: dijansmita@gmail.com