समाचार

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् विपद् जोखिम न्यूनिकण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्षबाट राष्ट्रिय परिषद्को पाँचौ बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै ...

May 19, 2021

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् विपद् जोखिम न्यूनिकण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्षबाट राष्ट्रिय परिषद्को  पाँचौ बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै ....

Pushpa Kamal Dahal "Prachanda"

Rt. Hon. Prime Minister & Chairperson of Council

Narayan Kaji Shrestha

Hon. Deputy Prime Minister/Home Minister & Chairperson of Executive Committee

पदाधिकारी

Anil Pokhrel

Chief Executive

Bharat Mani Pandey

Joint Secretary

Rameshowr Marhatta

Joint Secretary

Nava Raj Sapkota

Joint Secretary

Upcomming Events

  • 15
  • Oct

15th October 14:00-16:00 (UTC+8) INSARAG Asia-Pacific Regional Meeting

  • 3
  • 16
  • Oct

16th October 14:00-1600 (UTC+8) INSARAG Asia-Pacific Regional Meeting

  • 4